Een persoon wordt uitgebeeld als een figuur met een Nederlandse vlag op zijn rug en een Europese vlag in zijn hand. Hij wordt weggeduwd door een grote figuur die de Nederlandse staat vertegenwoordigt, terwijl een andere figuur die de Europese Unie voorstelt hem ook wegwijst.

PERSBERICHT📢

STRIJD VOOR HET PRINCIPIËLE RECHT OP EU-BURGERSCHAP VOOR NEDERLANDSE RAAD VAN STATE ✊🇪🇺

NYC, USA – 30 Juni 2023

Een persoon wordt uitgebeeld als een figuur met een Nederlandse vlag op zijn rug en een Europese vlag in zijn hand. Hij wordt weggeduwd door een grote figuur die de Nederlandse staat vertegenwoordigt, terwijl een andere figuur die de Europese Unie voorstelt hem ook wegwijst.

In een baanbrekende zaak die van invloed kan zijn op duizenden Nederlanders die in het buitenland wonen, zal Danno Lahr op 1 augustus 2023 de Nederlandse regering uitdagen voor de Raad van State, de hoogste Nederlandse bestuursrechter. Lahr streeft ernaar zijn EU-burgerschap te herstellen, dat volgens hem onwettig is afgenomen door de Nederlandse staat.

Het EU-burgerschap van Lahr werd ingetrokken op 16 juli 2012, toen hij het Amerikaanse burgerschap aannam. Het automatische intrekken van Lahr’s Nederlandse en daarmee EU-burgerschap door de Nederlandse staat, zonder enige overweging, vormt de kern van het geschil. Lahr betoogt dat dit een fundamentele kwestie is, omdat het verlies van EU-burgerschap zijn leven aanzienlijk heeft verstoord.

De essentie van de zaak ligt in de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2019, waarin werd bevestigd dat een dergelijke automatische intrekking van het burgerschap illegaal is. De zaak van Lahr zal de implementatie van de “evenredigheidstoets” toetsen, een juridisch mechanisme dat door de Raad van State is ingesteld om te beoordelen of het automatisch verlies van burgerschap evenredig is of niet.

Lahr heeft bewijs geleverd van zijn voortdurende banden met de EU, waaronder een verifieerbaar arbeidscontract bij de Compagnie du Mont Blanc in Chamonix, waaruit blijkt dat hij zijn EU-rechten wil uitoefenen. De Nederlandse staat betoogde dat Lahr als Amerikaan met een Frans werkvisum geen enkel verlies heeft geleden.

Deze zaak gaat niet alleen over Lahr’s recht op EU-burgerschap, maar benadrukt ook het bredere probleem van de rechten van Nederlandse burgers in het buitenland. Een positieve uitkomst voor Lahr kan een precedent scheppen dat de rechten van andere Nederlandse expats wereldwijd beschermt.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.mariposaadventures.com. 🌍✉️

 


Discover more from NederlanderBlijven

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from NederlanderBlijven

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading