De Deense Wending naar Dubbele Nationaliteit

Een voorbeeld voor Nederland

In een wereld waar burgerschapsrechten vaak vanzelfsprekend zijn, is Nederland een van de laatste landen waar een pijnlijk onrecht nog steeds wordt gehandhaafd: het afnemen van de nationaliteit van burgers tegen hun wil wanneer zij een tweede nationaliteit aannemen. Tot 2015 behoorde ook Denemarken tot deze kleine en krimpende groep landen, maar toen veranderde het land van koers en koos voor de erkenning van dubbele nationaliteit.

Eva Ersbøll, een vooraanstaande onderzoeker aan het Danish Institute for Human Rights, heeft deze terechte en logische verandering in het Deense staatsburgerschapsbeleid uitgebreid onderzocht.

Haar inzichten zijn gebundeld in Hoofdstuk 8, getiteld The Danish Turn Towards Dual Citizenship, van het boek Dual Citizenship and Naturalisation: Global, Comparative and Austrian Perspectives.

Ersbøll beschrijft hoe Denemarken, na jarenlang een beleid te hebben gevoerd waarbij burgers gedwongen werden om te kiezen tussen nationaliteiten, geleidelijk het concept van dubbele nationaliteit omarmde. Dit was niet het gevolg van willekeurige politieke beslissingen, maar eerder een erkenning van de groeiende interdependentie op internationaal en Noords niveau.

Het duurde echter langer dan verwacht voordat Denemarken deze verandering doorvoerde. Dit was niet zozeer het gevolg van specifieke Deense omstandigheden, maar eerder het resultaat van de specifieke politieke samenstelling in het Deense parlement gedurende het eerste decennium van het nieuwe millennium.

Nederland, als een van de allerlaatste landen die nog steeds het burgerschap van zijn mensen afneemt wanneer ze een tweede nationaliteit aannemen, heeft veel te leren van de Deense ervaring. De stem van de burger verdient respect, en het recht op dubbele nationaliteit mag niet langer genegeerd worden.

Het Deense pad kan daarbij een nuttige les zijn. Ondanks de hobbels, bleef Denemarken vooruitgaan en uiteindelijk werd dubbele nationaliteit de norm. Het land liet daarmee zien dat het mogelijk is om verouderde en oneerlijke wetten te herzien, en dat het respecteren van de wil van burgers een fundamentele stap is in het proces.


Het is tijd voor Nederland om het voorbeeld van Denemarken te volgen en te stoppen met het ontnemen van nationaliteiten tegen de wil van de burgers wanneer zij een tweede nationaliteit aannemen. Laten we hopen dat de les uit Denemarken in Nederland niet onopgemerkt blijft.

Zie ook: Burgerinitiatief voor Dubbele Nationaliteit


Discover more from NederlanderBlijven

Subscribe to get the latest posts to your email.


Comments

Leave a Reply

Discover more from NederlanderBlijven

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading